top of page

Ratha Saptami Darshanam at Sri Venkateshwara Swamy temple, Tirumala

His Holiness Pujya Sri Sankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamivaru participated in the Ratha Saptami Utsavam at Tirumala yesterday evening. The Utsavam was held in Ekantham at Kalyanotsava Mandapam.


Darshan of Sri Venkateshwara Swamy Utsava Murthy in Sarva Bhoopala Vahanam & Chandra Prabha during His Holiness visit.
29 views0 comments

Comentários


bottom of page