வேப்பத்தூர் கிராமம் - ஸ்ரீ மீனாக்ஷி அம்பாள் ஸமேத ஸ்ரீ சுந்தரேஸ்வரர் ஆலய ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹாகு

With the blessings of Sri Sri Periyava, we are happy to share the kumbabhishekam invitation - ஸ்ரீ மீனாக்ஷி அம்பாள் ஸமேத ஸ்ரீ சுந்தரேஸ்வரர் ஆலய ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தனமஹாகும்பாபிஷேக பத்திரிகை.

In the below invitation, the relation between devotees of Veppathur village and our kanchi mutt for very long time mentioned in detail. Temple has been constructed earlier with the blessings and directions from the then Kanchi Kamakoti Peetathipadhi.

Also with the blessings of Sri Sri Periyava, Ashtothram and Sloka book(front paged mentioned in this post) will be released and distributed on the occasion of Kumbabhishegem at Veppathur. It includes compilation of ashtothrams and stotrams like Sri Sri Mahaperiyava Ashtothrams, Sri Sri Jeyandra Periyava Guru Sthuthi.

To be released book - Front Page

34 views0 comments